Saturday, 1 October 2016

Pemeriksaan, Tujuan dapat Lihat “Kabanaran” (Petinggi Sam Poo Kong)


Pemeriksaan, Tujuan dapat Lihat “Kabanaran” (Petinggi Sam Poo Kong)


Samak, Fabro 02, 2017, 16.45

Brata/Warta palas/tambah,

Solam Garoedhaya,

Harap dapot da paereksa hakan Fredy Wandhy lawat Sedek Jarey sayet aeney antoek da samae Ayejasah Saekolah Dasar, Saekolah Lanjoet Awal, Saekolah Lanjoet Hatas.

Samae adala Bagoes, tadak samae, aepae da artey? Apaka daeya adala "Banar" Fredy Wandhy hanak darey Tjoary Tinggih dayan Elly Tumewah.

* Tadak/Samay , harap Aparatoer saegarae bawae tamoe saeya.

Mark Mamangkey Tjost

Pantjasayla Garoedha/Hynddhoe/Boeddhae = Fondasa Dasar, Sadar Daere Tjara Moral = Banar = Tadak Raoge Bowan/Makhloek = Hokom = Moral.

Pantjasayla Garoedha / Hynddhoe / Boeddhae = Foundation of Basic Literacy Yourself How do With Moral = Right = No Harm/Loss Beings = Law = Moral.

Pantjasayla Garoedha/Hynddhoe/Boeddhae = Fondasi Dasar, Sadar Diri Cara Moral = Benar = Tidak Rugi Makhloek = Hukum = Moral.
.


Da Posta/Warta kambaley Sabja, Oktob 01, 2016, 20.35

Laynk,

https://tjoaputra.wordpress.com/category/pangadoean-masyarakat/

AUG 21
Posted by Tjoaputra
Solam Garoedhaya,

Buka diri dalam tanya jawab dapat hasil Kerjasama baik dalam,
– Perilaku,
– Tutur kata,
– Hubung antar makhluk,
– Jernih suasana hingga jadi jelas,
– Jarak dalam hubun antar Makhluk hingga dapat jaga jarak,

Pada file, rupa hasil periksa karena tidak percaya akan personal mereka, baik di lihat Individu maupun Kelompok,

Silahkan saudara nilai apa di dengar tentang,
– Benar,
– Sifat,
– Perilaku diri mereka dengan cara Individu maupun Kelompok,

Untuk lihat akan Kebenaran dari tiap kata, sanggah (Sangkal), buka diri kejahatan mereka tanpa mereka sadar.

Analisa saya susul pada kaomentar tamba berikut,

Hasil periksa Mantan Keluarga pada:
– Fredy Wandhy,
– Steve,

Libat pada Kejahatan atau tidak secara Teroris, dll.

Link :

http://www.multiupfile.com/R/0B957C7109/31

http://www.multiupfile.com/R/0B957C7109/31

Kaomentar Saelakoe Pemeriksa, akan di susul, (Baru, Samga , Agost 21, 2016, 15. 05),

Periksa dengan cara guna
– Hukum Langit di laku pada Kehidupan dalam Hukum.
– Pantjasayla Garoedha (Hukum Langit Wajib Laku Sadar Diri cara Moral).

Makhloek di periksa di buat/laku di Makassar, Agost 20, 2016, sekitar pukul 07.30 – 09.00

Perihal harus/wajib di laku pada Makhloek di periksa,

Mereka sudah di beri Hak tanya lebih dahulu, hingga pada saat periksa tidak boleh mereka tanya, hanya tahu jawab “Benar, Salah, Lakoe, dll (Pilih jawab dari A , B)”.

Mereka dapat bertanya hanya pada saat Pemeriksa sudah selesai laku periksa,

Pada Makhloek di Periksa tidak boleh ada kekerasan, pemukulan, intimidasi,

Sangkal pada awal (Satu), tidak tahu di kata “Banar”,
Sangkal pada lanjut (Dua), tidak hormat pada Hukum,
Jawab dengan sebut tidak buat/laku (Sangkal), tidak punya Moral,

Pamrih pada tiap perilaku pada Individu maupun Kelompok

Laku bersih harus dari dalam, bukan dari luar (Contoh pada Keluarga, periksa keluarga sendiri lakukan pemeriksaan, lalu lakukan untuk di luar Keluarga (Keluarga sudah putus hubung antar keluarga karena sudah laku kejahatan pada keluarga dalam akibat dirinya sendiri (pelaku Kejahatan), Pelaku dapat laku pada Keluarga pasti dapat laku di luar Keluarga), pemerintahan, Kepala dahulu baru kaki tangan).

Analisa hasil periksa,

– Laku tolak/sangkal atas laku buat dengan lanjut tanpa henti dengan banya tanya balik,
– Laku Kejahatan dapat di ungkap secara konspirasi pada hasil akuan diri mereka sendiri (Bukti Nyata)
– Kata Benar, tidak Benar dalam arti Hukum, (Jelas Salah di Kata Benar, Perihal salah dalam arti diri mereka hingga tidak dapat di terima secara Hukum)
– Menang mereka dapat dengan hasil akuan mereka karena bukti nyata ungkap Kejahatan Konspirasi. (Menang dalam Kejahatan, Laku Rugi pada Makhluk Lain)
– Periksa dua (2) Individu, Indikasi Kejahatan dapat luas sampai Ribuan Individu di laku secara Konspirasi.
– Bukan hanya pada Kehidupan, pada Ahlam Raoha mereka laku Kejahatan dengan ungkap Kepercayaan (Ajaran mereka anut (Islam/Muslim), Nyata bahwa Raoha di sebut Roh di sangkal mereka, karena Roh tidak dapat di lihat kasat mata).

Keterangan tambahan,
– Bukti bukan di dapat awal, Bukti dapat di ungkap lewat tanya, (Sesuai Konstitusi)
– Bukti dengan lawan/tolak/sangkal pada saat di tanya, beri bukti mereka munafik, penuh kebohongan maupun tipu muslihat.
– Dengan banyak bukti di nyata pelaku Kejahatan dan perlu di lanjut hingga Pengadilan beri putus untuk di Hukum.

Jalan Cerita akan di buat dalam/jadi Bahasa Palea dalam sebuah Kisah Nyata di http://www.tjoaputra.wordpress.com, Facebook, LinkedIn, Google. (Belum dalam waktu dekat).
Satja, Sapta 16, 2016

Solam Garoedhaya,

Antok Sodara raosa “Mark Mamangkey Tjost” ponya Haotang, tolon antok katarbokawan (Opana),
– Hobon langsong da Sangkawang,
– Samae ka Bank Saongkot (BCA) antok tjaetak Baoko/Bowak Rayekanen Sodara, hayengga Mark Mamangkey Tjost dapat Bokte balom baeyar,
– Karto Kraedet, sowae sodah toles.

* Jaeka tadak solah, sadah da baeyar sajak dahoeloe, jadey tolon pareksa dagak bayak. (Masok Pamroh tadak dapat da sangka dagak Nalea Laoar Baesa antok kajahatan)

Nalea palen Taenggeh darey Haotang Satoe Palah (10) Jatea, Baeyar 1 Malea Aostraleya. (aedae 50 Jatea baeyar 1 Malea Rupiah (aeday dayan layenhe), aeday 5 Jatea Jadey 5 Malea Rupiah, satoe tanpa Pamroh, 10 Jatea kambaley 10 Jatea Rupiah)

Bokte aykan owang, bokte maraka Monaefek, karana tadak sampe da Kahayedoepan langsong paday Makhloek da Tajoe. Jadey Tjaereta Jelek aykan Makhloek Haotang, laloe bagaehe dagak maraka (Kajahatan).

Samoa da Baeyar darey Sangkawang-Sangapore (tanya Bank paste Tahoe saepa banto baeyar).

Pamroh tadak parna da katae/sampe saetjara langsong da Kahayedoepan.

Sakolah,

Seharusnya Kuliah di tahun 1991 di Bina Nusantara, sudah bayar uang Kuliah  dan terdaftar dengan punya Nomor Induk. Uang sumbangan sebesar 3,5 jatea tidak mampu.

http://0101921340.profile.binus.ac.id/

Talah Daeftar tadak akoet Sakolah karana tadak aeday beaya

Perihal ada surat di krim tidak sampai ke saya.

Terima kasih tetap dapat selesaikan Kuliah di Indonusa (Esa Unggul, 2008)


* Tamba Baroe, Sabja, Oktob 01, 2016, 20.35

Hatey Hatey paday Tayetok (Titik) da Raefaranse Karja kolom Jabatan ataoe Paosase, aedae Tayetok dapat Daftar Hotam Naseonal (1 Tayetok), Antarnateonal (2 Tayetok)

Kesalahan/kekurangan huruf, Huruf besar semua menandakan Daftar Hitam Seumur Hidup di semua tempat kerja Nasional maupun International.

Perihal Raefaranse Buruk lakoe selama hidup, baik dalam usaha (sendiri/kecil/besar), sampai keluarga Saudara buth/cari kerja di buat jadi sulit (Laku) untuk keluarga semua. (Perihal ini di kata Pemerintahan Komunis, basis Komunis untuk buat jatuh mereka Makhluk "bersih, jujur, buka, Tanggung jawab dan Transparan" hingga sudara jatuh dalam buat Kejahatan.


Brata/Warta Baroe Tamba, Sabar, Oktob 05, 2016, 11.30 ,

Hanyo 1 Jalan/Jalor Tajoe Banar, taeda Jalan/Jalor layan (Banar = Tadak Raoge Makhloek, Lakoe Masaf/Mapaf)

Lakoe Salah bagak Jalan/Jalor, Maosnah sodah pasta (Salah = Raoge Makhloe/Kajahatan, Podana, Fonas "Matay / Paenggal Kapala / Saelamae Hayedoep antok Makhloek Tadak Lakoe Mapaf/Masaf)

Tj


Solam Garoedhaya,

Lawat Ahlam tahoe bahwa maoye Lamar Karja jadey tokan antar ayher, Las / Samboeng Bayse, aedae Paolasea lapor padae Boss Taoko / Bayengkel. Jagak tarema karana dapat Daftar Hotam darey Pameranteh. (Orang darey SBY/Joko Widodo, da dokon samoa Pamampen "Praesaden, Wakel Pardhana Maentare, dll (+ Eks) Kalaparat Palatjoer Saondal Kalamen Pantat ). Tjaerya / Lamar Karja da Waelayah Sangkawang-Sangapore.

Aepay pantas Sodara lakoe saeparte aytoe?

Sangkawang-Sangapore

Samak, Oktob 06, 2016, 20.50

Tj


Tamba baroe Brata/Poste/Warta

Samak, Oktob, 13, 2016, 17.00 (Facebook)

Solam Garoedhaya,

Antok maraka Kanal ka Anneke (Anna) Maria Agustina Mamangkey, tolong katay ka Anneke (Anna) Maria Agustina Mamangkey, kamoe adala Wanta "Kapalarat Palatjoer Saondal Kalamen Pantat (Doerhaka/Drahoela)"

Dahoeloe (2014) deaye sodah aedae SMS darey sayae, SMS katay ka Anneke (Anna) Maria Agustina Mamangkey, kamoe Kapalarat, darey Ahlam Raoha Deaye Anneke (Anna) Maria Agustina Mamangkey tawae ka Elsye, "Hahahaha, baroe tahoe Mark kalao Anneke (Anna) Maria Agustina Mamangkey adala Kapalarat, balom tahoe Mark, bahwa sajak dalam Kandoeng sodah da apaye samay Anneke (Anna) Maria Agustina Mamangkey haengga 2014, Maret 12 (Jie, 12 Thjye Ong Kok)".

Dahoeloe ka Fredy Wandhy sodah katay, belan/sampa ka samoa Sam Poo Kong (Kayelowarga) bahwa "Mark" katae maraka Kapalarat Palatjoer Saondal Kalamen Pantat" ,  Anneke (Anna) Maria Agustina Mamangkey mongken tadak rasae.

* Hateyhe paday da Kata Doerhaka, samoa paday kanae dagak lakoe salah, otama paday "Aborse (Laka/Lake), Tayelate Aotak/Sayeraf/Ayandara" lakoe hobon badan maseh satoe oyrah, Letjeh hanak balom jadey, letjeh saoma/e makhloek layen, tadak tanggong jawab, dayan layenhe. (Masok gaona Robot antok perang, haengen Koasa malak Makloek layen)

Tjoaputra Mark Tjoapoetra
.
Mark Tjoapoetra

Mark Mamangkey Tjost


Tamba Baroe Toles Brata/Poste/Warta

Solam Garoedhaya,

Prabadae,

Molae Dhamampada "Mark Mamangkey Tjost" balom lahar,

Katay Badat "Tjaoba kalao brane lahar da Daone aeney, Apahe kamoe maoya Kajahatan Lakoe (9 Badat), pasta lakoe, (Nyata balom aeday Bokte saetalah da Baongkar/Aongkap sajak 2014)".

Darey 2014 sajak da aongkap antal/sampe sayet aeney, sodah baerapae lamae wakto laloe/lawat?

Laher Maret 26, 1972, (9 Bolan dalam Kaondoeng, molae lakoe haetoeng saekatar 2 bolan dalam Kaondoeng)

1 Tohan (Tahun) adalah 365 Harey, 1 Harey 24 Janay, 1 Janay (Jam) adala 60 Manay (Menit), 1 Manay (Menit) adala 60 Sanay (Detik),

Dagak hayetoeng parehal lakoe Kajahatan antal sayet aeney "Sanan, Oktaber 17, 2016" dapat da artey sodah (210 + 16,0060.- + 210, dalam haetoeng Harey = 16,480.- atau 1,423,872,000.- sanay (Detik)), balom masok wakto laloe/lawat sajak toles".

Wakto tadak mongken dapat Kambaley, laloe bagaehe haros da lakoe laloe/lawat Hokom?, Tayep Sanay sodah laloe/lawat, balom aedae datan lahat maraka da Tangkap/Fonas, balom masok dagak Rosak paday Tabah.

Janas/Onsor Raoge adala (da Lakoe padae Prabadae sayae dayan bagak Makhloek Layen, jagak Laopa Makhloek aeday Matey (Banda) dayan Makhloek matey, samoa kanae Kabohongan sarta da lakoe Kajahatan saetjara langsong maohe tadak langsong),
- Rosak paday Tabah maohe Namae Bayek Prabadae,
- Wakto tadak dapat Kambaley,
- Sakolah jadey Lambat,
- Banto Rakyat jadey Lambat,
- Tangkap Kajahatan da lakoe Aparator mondoer,
- Hokom tadak da Hormat, da lakoe Kajahatan, Aparator,
- Kajahatan maken Laoas akebat tadak lakoe Tanda Lanjo Aparator,
- Raoge Saetjara "Maetareyal, Rosak, Hatae, dll".
- Edjek/Haena darey Karma/Kajahatan, saelamae Karma/Kajahatan da molae,
.


Lawat Soara da Daengar da Ahlam, Soara Daerey Karyawan Multistrada Arah Sarana, da sabot namae Hendra Atmadja, Zakaria, dan maseh bagak. Bokan Gante atas lakoe Raoge ka Makhlok sodah da Raoge, malah bowat Maken Kalam dalam Maloe antok namae Osaha Multistrada Arah Sarana, Tkb.

Tamba ayenformase, da tahoe lawat Ahlam Raoha, Hendra Atmadja adala Profassoer Kaompoeter, Sodah Profassoer da Akowe 9 Aonefarsaty (United Stated, Russia, China, German, Belgia, French, Kuba dll), Daone, nyata tadak tahoe da katae "Banar", tahoe hanya lakoe Salah . . . Maken Bowat Salah labeh dalam tanpa aedae rasae Sasal darey daere deaya (samoa Kajahatan).

Dayan pasta da Tahoe samae Kapalarat Palatjoer Saondal Kalamen Pantat (Badat) Joko Widodo/Jusuf Kalla, TELKOM, petenggeh Multistarada, dll. (Konsperese tadak tahoe Maloe, hanyo bowat Daere Deaya (Mokae/Wajah Panoh Tahey) dayan Osaha maraka jadey labeh Maloe panoh Tahey).

Tj

.

Padae Rakyat,

Kabohongan dan Kajahatan sodah da lakoe sajak Talea Tohan, ataoe hayetoeng sajak da Molae Kabohongan, (Makhloek Lakoe dagak haetoeng Aomoer Hayedoep maraka?)

Baerapae bagak Andofado (Makhloek) maraka lakoe (Korban Kabohongan dayan Karma/Kajahatan Rosak Tabah, Hatae, dayan layenhe), baerapa bagak Pelakoe (Kajahatan, Konsperese),

Bagaehe dagak Wakto tadak dapat kambaley, dayan Raoge tadak dapat da Ganty


* Kajahatan samoa da Lakoe saetjara Konsperese (Karjasamae) antar Badat.

* Darey Parehal da bahas da aytas, Langa/Langet tadak barey Tjalah padaey Karma/Kajahatan tjoel apahe.

Mark Mamangkey Tjost

Patogas

Sangkawang-Sangapore, Sanan, Oktab 17, 2016, 10.35Solam Garoedhaya,

Talah jadey/lakoe Kraker sajak 4 bolan laloe, akebat darey parehal Kraker adale,
- Kaompoeter Lemot
- Password Haelang saeparte padae Preview
- Load awal baoka Kaompoeter tjapa 1 Janay (Jam)

Laloe bagehe tanggong jawab maraka,sayae paste haros/Wajab gayanta baroe. Karana sodah da lakoe dalam wakto 3 - 5 Tohan laloe. (Lakoe tjapat Mongken, harap sayet aeney)

Mark Mamangkey TjostGot Email from monah university then i write for Monash Uniersity in Australia and Malaysia, (my Linkedin)

Mark Mamangkey Tjost <tjoaputra@gmail.com>
5 Oct (12 days ago)

to boxoffice, mum.info
From email,

Become a global leader
Dear Mark,

The Monash MBA is committed to supporting professionals throughout their business careers.

We know that an MBA from a top business school can significantly enhance your career prospects.

Our two-year program is designed for professionals with 3-7 years professional experience. It combines cutting-edge business skills with extensive practical project experience, opportunities for the completion of an international business project and an advanced and integrated leadership and professional development program.

The Monash MBA offers a range of scholarships and study support grants specifically for globally minded business leaders. If you are considering MBA studies from a leading Australian Business School, now is the time to turn your ambition into reality.

Take the first step towards a Monash MBA. For more information, please register for an upcoming information session.
.

Solam Garoedhaya,

Translate from google,

Thank you send an email,

Excellent Very beautiful and email will be sent,

In my hair (Should word is Write), without the use prefixes and suffixes to form the same with Palea,

Very want to go school because school places of learning in the Truth with a basic right,

Very sad can not come from an email program, because I had no money for further work and study there, (Log in with my son going to college, no passport, the child has not).

How many of my articles, please look at www.tjoaputra.wordpress.com (happy to be able knowledge to Creature on the other).

Hope someday be a chance of course, quickly grab the opportunity to re-learn, school. , , school . , , school until the school can not afford.

Thank you for attantion.
.

Samak, Oktob 05, 2016, 20.10

Mark Mamangkey Tjost

www.tjoaputra.wordpress.com

www.tjoaputra.blogspot.com--
Best Regard's
Mark Mamangkey Tjost
Tjoapoetra (Tjoaputra)
+62 ( 85813261972, 81298885878 )
+62 562-641222
http://tjoaputra.com ( www.tjoaputra.wordpress.com )

Law, Atjordeng Pantjasyla.

Sengkawang-Sengapore,

The Oenetary of State The Repoeblek of Endonesea

(Nagara Kasatoean Repoeblek Endonesea (NKRE) / Nagara Satoe Raepoeblek Andhonesea (NSRA) / Kotay Kartanagara / Oeneted Kengdom (United Kingdom))

https://www.facebook.com/Nagara.Kasatoean.Repoeblek.Endonesea/timeline

Map Add,
https://www.google.com/maps/place/Mark+Mamangkey+Tjost/@0.9050619,108.9999695,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb7f336ddb8600127?hl=id-ID


* Haengan Sakolah antal/sampa tadak mampo Sakolah, da molae jadey Dokter tanpa Operase laloe Ayelmoeyan


Tamba Baroe Brata/Posta/Warta,

Parehal Baoka/Opana (Katarbukaan) adala,

Da manae Makhloek maoya Raoba darey Borok jadey Bayak, pasta Mampo, samoa wajab dagak Raoba Daere (Sadar Daere Tjara Moral) dagak Tajoe Banar. Pasta Mampo.

Tj

* Tanpa Baoka Daere kapan dapat Raoba daere.
Masuk Astra International Jakarta di bantu ;
- Steve Thunder Mamangkey Tjost, sudah pindah ke Astra Daihatsu 1991 (Raefaranse)
- Keluar kerja karena kurang capai target 1 mobil dengan kontrak durasi 3 bulan, hingga di sampaikan untuk keluar tidak capai target.

Masuk Astra International Daihatsu Makassar, keluar tidak di beri referensi karena di anggap hanya sekitar 3 - 6 bulan maaf lupa tepatnya. 1995


Masuk Modern Photo Makassar di bantu Roy Mamintada (Raefaranse)
- Keluar permintaan sendiri dan menyampaikan akan ke surabaya, belum tahu mau kerja apa sehingga di buatkan surat Raefaranse langsung untuk cabang surabaya dari Kepala Cabang Makassar, langsung di terima.
- Keluar Kerja karena ada masalah barang hilang, masalah internal dengan Supervisor Handoko dan waktu kanvas keluar kota jadi 1 x dalam 1 bulan,
- Saat mau keluar kerja Ijasah sempat mau di tahan Asisten Manager, akhirnya di berikan karena masalah internal antar individu (Perusahaan dalam Perusahaan).Masuk kerja di Sari Ayu cabang Makassar dari lamaran kerja di Koran, sebelumnya kerja di perusahaan Lokal dan saya meminta mundur pada saat akhir tahun, karena di terima kerja di Sari Ayu.
- Keluar Kerja dengan mengundurkan diri karena buka Warnet dan tidak ada mampu jaga, anak masih kecil 2 tahun.Masuk kerja di Multistrada dari Raefaranse Johanes Ade Bunian Moniaga
- Keluar kerja karena masalah baju tidak selesai dalam 15 hari, hingga di acara tidak dapat di pakai, permintaan di laku karena di pindah ke Pabrik, Kuliah pasti berantakan, maka memilih mundur.
- Menyampaikan pada pemberi Raeferensa.
- Aopah 5 hari (salah ingat, bukan 21 hari) terakhir tidak di terima, alasan karena faktur pajak sederhana banyak tidak terselesaikan, nyata tagihan dari lama belum bayar semua saya selesaikan hingga faktur pajak sederhada di buatkan baru pada pemilik (ada puluhan dari berbagai Supplier). Tagihan sebelumnya di laku Citra bagian Purchasing.
- Faktur pajak belum terselesaikan Perusahaan milik Pieter Tanuri (Printing/Pixel Art), saya selesaikan belasan - puluhan tagihan tidak beres dengan Faktur pajak sederhana kadaluarsa.

* Dengan Kata Johanes Ade Bun Moniaga sendiri ke saya Mark Mamangkey Tjost bahwa dia atur, urus semua masalah GA (General Afair), bahkan Komisaris dapat di pecat oleh Johanes Ade Bun Moniaga.
- Dasar dari semua jelas Konspirasi dari segala macam tempat kerja. (Steve, Johanes, dll)

alamat sodah bokan alamat da KTP, Jagak bowat solet paday layen Makhloek. Tarema kaseh.

Johanes Ade Bun Moniaga,  Apaka samae dagak Johanes Ade Bun Moniaga
* Tamba baroe Brata/Posta/Warta darey Facebook, Oktab 18, 2016, 22.00 

Solam Garoedhaya,

Harey aeney baoka awal (Load) Kaompoeter dakat wakto 2 Janay (Jam),
- Threads awale paday Task Manager almos/dakat 1700 Threads
- Tjaetatan Haelang Password balom dapat kambaley,
- Wakto sodah bowang almos/dakat 2 Janay,
- Apaka Kraker aetoe bayek? Jalas hanyo Rosak Kaompoter Makhloek layen dayan tadak ponya tanggong Jawab,
- Andae deaya maoya bowat bayek, kanapa tadak langsong tjaere da romah saya,
- Bagaehe dagak wakto sodah da bowang, apahe maraka dapat gante wakto haelang? Jalas pasta tadak,
- Sodah lakoe 4 kalae Anstal Olang Windos, saepa tanggong jawab?
- Taotoep Praogram, Baoka Kambaley Praogram samae, Error lamae, (Aepae dapat da lakoe, Hange, Kaonakse Potos)
- Kaonaksa Telkom potos sajak, Slasa, Oktab 18, 2016, 15.00,
- Modem Telkom dapat da Kaotrol darey Telkom ataoe darey Laowar (da Lakoe pahak Hendra Atmadja ataoe Multistrada Arah Sarana dayan dapat Rasto dare Kapalarat Palatjoer Saondal Kalamen Pantat Joko Widodo/Jusuf Kalla , takot masalah Koroepse, Tjaotje Owang paday Telkom da Baongkar da Paoblek, sodah masok lapor Paolasea balom da Tanda Lanjo, dasar sodah da Kaseh Tahey samoa Wajah Aparator/Paolasea, Lahat da tjoaputra.wordpress.com , Pangadoewan),
- Kaompoeter sayae, sodah da Kontje darey Masan (Aengane) Kaompoeter padae Wayfa (Wifi), haengga tadak dapat sayae Klake (Klik)
- Kaonaksa Potos (Darey Lakoe Kraker) da Lahat, maraka tayetap aedae padae Kaompoeter sayae, dan Mampo Kaontrol saegalae Praogram tadak da lahat,
- Maonator Kaompoeter da Baoka 2, haengga maraka baoka samae tadak da lahat sayae, (sodah parna wakto da Multistarada sayae lahat/Pakae Praogram aetoe)


Lawat Soara da Daengar da Ahlam, Soara Daerey Karyawan Multistrada Arah Sarana, da sabot namae Hendra Atmadja, Zakaria, dan maseh bagak. Bokan Gante atas lakoe Raoge ka Makhlok sodah da Raoge, malah bowat Maken Kalam dalam Maloe antok namae Osaha Multistrada Arah Sarana, Tbk.

Tamba ayenformase, da tahoe lawat Ahlam Raoha, Hendra Atmadja adala Profassoer Kaompoeter, Sodah Profassoer da Akowe 9 Aonefarsaty (United Stated, Russia, China, German, Belgia, French, Kuba dll), Daone, nyata tadak tahoe da katae "Banar", tahoe hanya lakoe Salah . . . Maken Bowat Salah labeh dalam tanpa aedae rasae Sasal darey daere deaya (samoa Kajahatan).

Dayan pasta da Tahoe samae Kapalarat Palatjoer Saondal Kalamen Pantat (Badat) Joko Widodo/Jusuf Kalla, TELKOM, petenggeh Multistarada, dll. (Konsperese tadak tahoe Maloe, hanyo bowat Daere Deaya (Mokae/Wajah Panoh Tahey) dayan Osaha maraka jadey labeh Maloe panoh Tahey).

Tj* Satu tidak ikut adalah Sari Ayu Indonesia, di luar pemilik.

Mark Mamangkey Tjost

Tjoapoetra/Tjoaputra

.
Haengat dalam Kahayedoepan, “Tadak Raoge Makhloek, Barey Babas”, Saodara tadak maohe da raoge, janga parna raoge Makhloek.
.

tjoaputra.wordpress.com/2016/05/27/pantjasayla-garoedha-boeddhyst-hinddhoest-andhonesea-nkra/

tjoaputra.wordpress.com/2015/11/03/kebenaran-truth/

sanday (Samga), Agost 21, 2016, 10.00
Sangkawang-Sangapore,

Tjaontry Ane Raepoeblek Andhonesea ,

(Nagara Nagara Satoe Raepoeblek Andhonesea? (NSRA)/ Nagara Kasatoean Repoeblek Endonesea? / Koetaey Kartanagara / Oeneted Kengdom (United Kingdom))

Pananggong Jawab (NATO)

Mark Mamangkey Tjost

Tjoaputra Mark Tjoapoetra

Mark Tjoapoetra

Law, Atjordeng Pantjasayla Garoedha. (Kambalay ka bantoek lampaoe, bantoek Baroe “Pancasila” masa datang tadak akan da pakay)

Us with Dalai Lama, Ajahn Brahm Agreed one voice without words “Agama/Allah/Tuhan”, Relied “The Almeghty/Yang Maha Koeasa/Thyen/TAO/Yahwoede”. (for those who do not believe please immediately ask the Police Station)

Islamic, Catholic, Christian, Pentecostal , Muslimim, Nasharani (Komuniz/Zatan).

The purpose of Facebook to make Social Media in which we can learn together, improve the Quality of themselves on understanding through the Media. (if you are shy of asking questions, you will get lost in your way).

I do not believe in “tuhan or Allah (Sewer)”, which I believe/relied is The Almeghty. (In English tuhan, Allah does not exist in the dictionary, I called Sewer) Tuhan / Allah (Bibel/Quran, 80% Fiksi) is the greatest hoaxes in the World.

Use name of Allah / Tuhan, Prayer brothers, not we respon and help. Have to catch them, because they are creatures fraudsters.

In Indonesian did not know the word Agama, that there is a teachings of, no origin of the word Agama. In written English is the teaching of religious / belief that.

Teach / preach / broadcast / carry / propagate teachings by Media Print / Electronics / Radio / Internet use / using name / book, Allah / Tuhan / Agama / ilahi / Jibril / Bible / Quran, at least 10 Years of the Criminal, terraced.

Reason please read (translate to english than translate where Language wanna) :

tjoaputra.wordpress.com/2015/07/24/ajaran-bersih-benar-jujur-terbuka-bertanggung-jawab-dan-transparan/

Is my duty as a citizen of the World exhibit at the World’s biggest hoaxes in said that was not prolonged.

If have time please read this Article (must translate to English or other language):

tjoaputra.wordpress.com/2015/01/18/mengapa-tuhan-membiarkan-anak-anak-jadi-pelacur/

tjoaputra.wordpress.com/2015/04/05/pekerja-seks-bersuara-di-media-sosial/

No comments:

Post a Comment